Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2015 14:05 GK-O.6341.71.2014 Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych, pochodzących z terenu Galerii Handlowo – Usługowo – Rozrywkowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze, do kanału Młynówka w km 0+700.
16.01.2015 13:07 GK-O.6341.73.2014 informacja pozowlenie wodnoprawne dla Jelfa S.A. likwidacja ujęcia wody na rzece Bóbr w km 213+348
16.01.2015 11:12 GK-O.6341.6.2015 informacja wszczecie postepowania Termy Cieplickie - ścieki przemysłowe
14.01.2015 10:57 GK-O.6341.5.2015 w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Miejskiej Jelenia Góra, dec. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 26/2009 z dnia 22.07.2009 r. (znak OSR.6210-44-0109)
14.01.2015 07:48 GK-O.6341.64.2014 Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Izbie Skarbowej we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 53-328 Wrocław
13.01.2015 12:02 A-AU.6721.3.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
13.01.2015 11:58 A-AU.6721.5.2013 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Jana Pawła II - Jana Sobieskiego - Poznańska - Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze
02.01.2015 13:08 GK-O.6220.63.2014 INFORMACJA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na terenie należącym do spółki przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze
31.12.2014 11:38 A-AU.6733.26.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Okopowej na terenie dz. nr 531/1, 556, 650 (ul. Karola Miarki)
30.12.2014 09:47 GK-O.6220.2.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów w celach przeładunkowych, zlokalizowanego na działce nr 36/6 AM 11, obręb Maciejowa I przy ul. Kaczawskiej 19 w Jeleniej Górze.

1 2 3 4 5 6 następna