Instrukcja użytkowania

­
 

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Opis elementów na stronie
Menu podmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji-posiadacza Biuletynu.

Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji-posiadacza Biuletynu.

Informacje nieudostępniane w Biuletynie – odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów.

Pomoc – odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja – odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Administracja serwisu – odnośnik do podstrony zawierającej okno logowania się do modułu administracyjnego. Prawo do logowania posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy/redaktorzy Biuletynu.

Rejestr zmian – odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

Szukaj – okno wyszukiwarki ogólnej.

Wyszukiwanie zaawansowane – odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.

2. Nawigacja
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego” bądź „Menu Podmiotowego” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Katalog, w którym znajduje się użytkownik jest podświetlony na czerwono.

Klikając w linki „Menu przedmiotowe” lub  „Menu podmiotowe” użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. Na stronę główną  przenosi także link „strona główna” dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z trzech poziomów poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego, Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego oraz z poziomu Rejestru zmian.

Dostępność z poziomu „Menu”. Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty dodane w ostatnim miesiącu, przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów. Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł dokumentu. Dokumenty znajdujące się w polu Wyboru Dokumentów mogą być sortowane według kryterium czasu dodania do bazy.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego”. Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Dostępność z poziomu „Rejestru zmian”. Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Standardowy dokument, oprócz stałych pól takich jak: Tytuł, Data utworzenia, Symbol dokumentu, Treść dokumentu, Dane osoby wprowadzającej może zawierać także odnośnik „Komentarz”, po kliknięciu w który otwiera się okno pop-up z komentarzem do dokumentu, bądź jego opisem dokonanym przez osobę redagującą Biuletyn. Jeżeli dokument posiada załączniki, zostanie to zaznaczone wraz z informacją o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach.

Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych nad katalogiem, w którym znajduje się dokument.

4. Wyszukiwanie
Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.
Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach obu Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.

Załączniki