Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) osoby piastujące niżej wymienione funkcje są zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych.
(wszystkie pliki do ściągnięcia w formacie .pdf)


Pod poniższymi skrótami znajdują się oświadczenia majątkowe z lat ubiegłych:

 

Oświadczenia majątkowe 2002

Oświadczenia majątkowe 2003

Oświadczenia majątkowe 2004

Oświadczenia majątkowe 2005

Oświadczenia majątkowe 2006

Oświadczenia majątkowe 2007

Oświadczenia majątkowe 2008


UWAGA: Zgodnie z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. W związku z powyższym oraz na podstawie art. 24i ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, część B oświadczenia nie podlega udostępnieniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Błażków
Data publikacji:08.09.2008 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Magdalena Krzysik
Data aktualizacji:09.07.2010 10:23