Ogłoszenie

Termin składania

Wyniki naborów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Centrum Obsługi Klienta w Wydziale Obsługi Mieszkańców

10.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

03.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta w Referacie Funduszy Europejskich

19.01.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14.11.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

24.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

20.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

03.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

15.09.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

22.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego– Kierownika Referatu Rachunkowości w Wydziale Finansowym

11.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Miasta – Kierownika Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

31.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

11.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Spółki Termy Cieplickie, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji na działalność edukacyjną w Wydziale Edukacji i Sportu

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Referacie Egzekucji

31.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z tytułu dzierżawy i pozostałych dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

28.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

03.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia postępowania administracyjnego w egzekucji oraz wykonywania zadań Miasta jako Organu Egzekucyjnego w Referacie Egzekucji w Wydziale Finansowym

28.02.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

30.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zabytków i promocji imprez kulturalno - turystycznych
w Wydziale Kultury i Turystyki

27.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

22.11.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

04.10.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

30.09.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

19.08.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi systemu informatycznego gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Referacie Dochodów w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

21.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

08.03.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

18.02.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Wydziale Finansowym

21.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

02.01.2013

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi archiwum zakładowego w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

14.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administrowania portalem i serwisami miejskimi w Wydziale Dialogu Społecznego

05.11.2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

05.11.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta

29.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

15.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

17.09.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

06.07.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

14.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

04.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

21.05.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

25.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestora, przedsiębiorczości i strategii rozwoju w Wydziale Rozwoju Miasta

30.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

01.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

24.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

06.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra

30.01.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zieleni miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

23.01.2012

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Błażków
Data publikacji:08.07.2008 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Michułka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Natalia Kostka
Data aktualizacji:29.01.2015 14:33